Co to jest żeglarstwo    
    Co daje żeglarstwo  
    Jak zacząć  
    Kurs dwudniowy  
    Opisy statków  
    Skala Beauforta  
    Bezpieczeństwo  
    Stopnie żeglarskie  
    Stopnie instruktorskie  
    Przesądy marynarskie  
    Alfabet Morse'a  
    Flagi  
    Skróty i oznaczenia  
    Piosenki żeglarskie  
    Węzły  
    Samosterowność jachtu  
    Regulacja olinowania  
    Fok czy grot  
    Kotwiczenie  
    Opis żaglówki  
    Wodowanie  
    Sterowanie  
    Człowiek za burtą  
    Po wywrotce  
    Odbijanie i dobijanie  
    Ubiór  
    Kursy względem wiatru  
    Prawo drogi  
    Sygnały  
    Oświetlenie jachtu  
    Przepisy  
    Mapa polskich jezior  
    Dowcipy żeglarskie  
    Kalkulator nitroxowy  
    Słownik  
      marcinromanski.com    
    opony.net  
    myslistwo.com  
    wedkarstwo.net.pl  
    lowiectwo.com.pl  
    alufelgi.net  
    oponyciezarowe.com  
    hippika.pl  
    oponyuzywane.pl  
    Czartery jachtów  
 START
Żeglarz jachtowy
Wymagania: Ukończenie 12 roku życia oraz odbycie kursu szkoleniowego.
Uprawnienia: Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz jachtów żaglowych niezatapialnych, w regatach i na treningach pod nadzorem, po wodach morskich

Sternik jachtowy

Wymagania: Ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza jachtowego albo ukończenie 18 roku życia i odbycie kursu szkoleniowego oraz odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich w czasie co najmniej 200 godzin.
Uprawnienia: Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie jachtów żaglowych o powierzchni żagli do 40 m2 po morskich wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu.

Jachtowy sternik morski

Wymagania: Ukończenie 18 roku życia i posiadanie patentu sternika jachtowego oraz udział w 3 rejsach morskich w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi po uzyskaniu patentu sternika jachtowego, w tym 200 godzin prowadzenia jachtu - jako kapitan. Przynajmniej jeden z tych rejsów musi odbywać się po wodach pływowych o skoku pływu powyżej 1,5 m.
Uprawnienia: Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie jachtów żaglowych o powierzchni żagli do 80 m2 po wodach morskich.

Kapitan jachtowy

Wymagania: Posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego oraz udział w minimum 2 rejsach morskich w czasie co najmniej 1000 godzin żeglugi po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu oraz co najmniej 300 godzin żeglugi w rejsach na jachtach o powierzchni ożaglowania większej niż 80 m2, w tym co najmniej 100 godzin na jachtach dłuższych niż 21 m.
Uprawnienia: Patent kapitana jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.

Żeglarz lodowy

Wymagania: Ukończenie 12 roku życia oraz odbycie kursu szkoleniowego.
Uprawnienia: Patent żeglarza lodowego uprawniania do prowadzenia ślizgów lodowych o powierzchni pomiarowej żagla do 6 m 2, pod nadzorem.

Sternik lodowy

Wymagania: Ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza lodowego lub ukończenie 18 roku życia oraz odbycie kursu szkoleniowego.
Uprawnienia: Patent sternika lodowego uprawnia do prowadzenia ślizgów lodowych bez ograniczeń.
     
        
Copyright 2006 by PPHU Wiktor Zajkiewicz Opony.net