Co to jest żeglarstwo    
    Co daje żeglarstwo  
    Jak zacząć  
    Kurs dwudniowy  
    Opisy statków  
    Skala Beauforta  
    Bezpieczeństwo  
    Stopnie żeglarskie  
    Stopnie instruktorskie  
    Przesądy marynarskie  
    Alfabet Morse'a  
    Flagi  
    Skróty i oznaczenia  
    Piosenki żeglarskie  
    Węzły  
    Samosterowność jachtu  
    Regulacja olinowania  
    Fok czy grot  
    Kotwiczenie  
    Opis żaglówki  
    Wodowanie  
    Sterowanie  
    Człowiek za burtą  
    Po wywrotce  
    Odbijanie i dobijanie  
    Ubiór  
    Kursy względem wiatru  
    Prawo drogi  
    Sygnały  
    Oświetlenie jachtu  
    Przepisy  
    Mapa polskich jezior  
    Dowcipy żeglarskie  
    Kalkulator nitroxowy  
    Słownik  
      marcinromanski.com    
    opony.net  
    myslistwo.com  
    wedkarstwo.net.pl  
    lowiectwo.com.pl  
    alufelgi.net  
    oponyciezarowe.com  
    hippika.pl  
    oponyuzywane.pl  
    Czartery jachtów  
 START
Wyposażenie kotwiczne.

a). Kotwica. Niezależnie od rodzaju kotwicy istotną jest jej waga. Kotwica aby dobrze trzymała musi mieć określone gabaryty a co za tym idzie i wagę. Polski Rejestr Statków stawia następujące wymagania. co do wyposażenia kotwicznego. Wylicza się tzw. wskaźnik wyposażenia wg następującego wzoru:
 
W= L(0,3B + 0,6H) + 0,3N + 5,5Vk^2/3 [m^2]
L -- długość klasyfikacyjna jachtu
B -- szerokość kadłuba (bez odbojnic)
H -- wysokość boczna N -- pole powierzchni bocznej pokładówki
Vk -- wyporność konstrukcyjna.

A-kotwica admiralicji, P-kotwica patentowa Halla lub Grusona, D-kotwica o podwyższonej sile trzymania (Danfortha, Bruce'a, CQR, lub podobna)

b). Łańcuch kotwiczny lub lina. Z tej samej tabeli dla W=25 parametry łańcucha są następujące:
--- łańcuch kotwiczny o długości 45 m i średnicy 6mm.
Łańcuch kotwiczny może być zastąpiony liną której parametry odczytujemy dla tego samego wskaźnika W ale w tablicy 5.3.3. W naszym wypadku odpowiednie odczyty z tabeli wynoszą:
--- lina poliamidowa o średnicy 14 mm lub polipropylenowa o średnicy 18mm. Długość liny taka jak łańcucha. W wypadku stosowania liny zamiast łańcucha przepisy PRSu wymagają aby, pomiędzy liną a kotwicą był zamontowany odcinek łańcucha odpowiadający wskaźnikowi W i o długości L, lecz nie dłuższy niż 12m. Łańcuch kotwiczny, lina lub lina z łańcuchem nosi nazwę: kabel
Połączenie łańcucha z liną wykonuje się za pomocą szekli odpowiedniej wytrzymałości.

Zestaw kotwiczny.

Prawidłowo postawiony na kotwicy jacht. Kotwica oznaczona bojką. W przedniej części jachtu (na sztagu) podniesiona czarna kula. W nocy białe światło. Kabel kotwiczny złożony jest z odcinka łańcucha i liny. Może być sam łańcuch lub sama lina. Prosiak o ciężarze kotwicy lub większy ma za zadanie spowodować lepsze trzymanie kotwicy dzięki poziomemu ułożeniu kabla na dnie i amortyzację przy pracy jachtu na fali i wietrze. Długość kabla kotwicznego powinna wynosić min 3-5 krotną głębokość na której kotwiczymy.

 
Kabel kotwiczny składający się z samej liny
 
 
Kabel kotwiczny składający się z liny i łańcucha połączony w kolejności lina - łańcuch - lina. Zaletą takiego połączenia jest łatwość wybierania. Ciężary kotwicy i łańcucha podczas wybierania nie sumują się.
 
     
        
Copyright 2006 by PPHU Wiktor Zajkiewicz Opony.net